tiistai 3. joulukuuta 2013

Liikuntavammaisuus

Tutustuimme tunneilla liikuntavammaisuuteen. Liikuntavammainen on henkilö, jolla on joko ala- tai yläraajojen puutos tai jollakin tapaa liikkumista rajoittava vamma/sairaus (esim. cp-vamma, lihassairaus, selkäydinvamma, raajan puutos/amputaatio, neurologiset sairaudet (MS, Parkinson), tapaturmat).

CP- vamma (Cerebral Palsy)
Kuvan lähde tästä
=Sikiöaikana tai varhaislapsuudessa tapahtunut vaurio liikettä säätelevillä alueilla. Vamma on elinikäinen ja parantumaton.

CP-vammaisella ihmisellä voi olla vaikeuksia motoriikassa ja monia liitännäisongelmia, kuten ongelmia aistitoiminnoissa, puheessa ja kommunikaatiossa, sekä syömisessä ja kognitiivisissa toiminnoissa (huom! CP-vammoja voi olla eriasteisia).
Koska vaurio tapahtuu niin varhain, oirekuva muuttuu yleensä lapsen kasvaessa.
CP-vamma voi aiheuttaa myös monia sosiaalisia ongelmia, kuten kuolaamista ja painon sekä pituuskasvun hidastumista.

CP- vamman muodot
-Spastinen (kohonnut lihasjänteys)
- Ataktinen (lihasten yhteistoiminnan vaikeus)
-Dyskineettinen (kontrolloimaton liike (atetoosi) ja dystonia (lihasjänteiden vaihtelu))

Lähihoitajan pitää huomioida työssään mm. CP- vammaisen kuntoutuksen suunnittelu. Tarkoitus on toteuttaa asiatuntijoiden (fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ravitsemusterapeutti, puheterapeutti..) antamia ohjeita. Hoitajan tulee olla myös selvillä kehitysvamman vaikeusasteesta; olisi todella loukkaavaa kohdella täysin älyllisesti toiminnallista ihmistä kuin lasta. Vaikka ihmisellä olisi todella pahasti liikkumista haittaava CP-vamma, hän voi olla älyllisesti täysin toimintakykyinen.
Tavoite voi olla mm. mahdollisimman normaalin elämän mahdollistaminen (asunnon muutostyöt).
Hoitaja voi mahdollistaa cp-vammaiselle ihmiselle myös kaikki hänen arkeaan helpottavat apuvälineet.

Kuvan lähde tästä

 


1 kommentti: