perjantai 22. marraskuuta 2013

Kuntoutuksen arvot

 
Nyt olisi aiheena työyhteisön arvot.
Aloitetaan siitä, mitä tarkoittaa organisaatiokulttuuri. Meistä jokainen on varmasti mennyt joskus aivan vieraalle työpaikalle, vaikka työharjoitteluun tai kesätöihin. Silloin työpaikan organisaatiokulttuuri näkyy aika selkeästi; minkälaisen ensivaikutelman saat työpaikasta, tai miten sinut otetaan vastaan "työporukkaan". Jokainen myös katsoo työpaikan ulkoisia puitteita, sisustusta, siisteyttä jne. Aika nopeasti myös huomaa, miten työntekijät suhtautuvat toisiinsa, millainen tunnelma työpaikalla on ja miten hommat hoituvat (työpaikan yhteiset ajattelu- sekä toimintatavat, yhteiset pelisäännöt).
Yleensä työpaikoilla on myös tietynlaisia arvoja, joiden pitäisi näkyä myös työnteossa. Arvoja on usein mietitty esimerkiksi tiimipalavereissa. Tällainen arvo voisi olla vaikka kuntouttava työote. Arvoista kiinnipitäminen ja niiden toteuttaminen on jokaisen vastuulla työpaikalla!
Organisaatiokulttuuriin liittyy myös tietyn ammattialan perusfilosofia; hoitoalalla se voisi olla vaikkapa hoitajan eettiset ohjeet, joita kaikki hoitajat pyrkivät noudattamaan.
Työyhteisön muodostavat samassa organisaatiossa toimivat ihmiset. Organisaatiokulttuuriin liittyy siis läheisesti arvot, uskomukset, asenteet sekä perinteet. Nistä voi olla joskus aika vaikea päästä ns. kehittymään eteenpäin, jos kaikki pitävät itsepintaisesti omista näkemyksistään kiinni.
Työpaikoilla on usein selvä hierarkia, esimerkiksi vaikka sairaalassa (lääkärit--osastonhoitajat--sairaanhoitajat--lähihoitajat--..jne). Organisaatiokulttuuriin kuuluukin se, että on ns. johtaja ja työntekijät.
Mutta hyvä asia on se, että oman työpaikan organisaatiokulttuuria voi ja pitääkin kehittää. Työpaikalla voidaan esimerkiksi miettiä sitä, miten työntekijät kokevat organisaatiokulttuurin ja mitä sen haluttaisiin olevan.

No, mitä sitten tarkoittaa sanonta: "jos toimii vastoin organisaatiokulttuuria, on kuin yrittäisi narulla työntää"?
Tässä kuvan lähde
Mielestäni se tarkoittaa sitä, että yhteisistä pelisäännöistä ja arvoista pitää pitää kiinni, ja tämä on kaikkien vastuulla. Muuten työyhteisö ei voi hyvin, eikä saavuta toivottua tulosta. Otetaanpa esimerkiksi se, että työpaikan (esim. hoivakoti) yhteinen arvo on kuntouttava työote. Jos kaikki hoitajat eivät toimi tämän arvon mukaan, asukkaat kärsivät. Jos heitä ei esim. kävelytetä päivittäin, toimintakyky laskee silmissä. Tämä on kuin yrittäisi "narulla työntää". Näin asukkaiden toimintakyky ei voi edetä, vaan se laskee ja heikkenee nopeasti.
Seuraavaksi muutama esimerkki työyhteisössä tehdyistä arvovalinnoista. Työyhteisön arvot esim. määrittelevät sen miten kuntouttava työote ymmärretään ja toteutetaan. Pitää muistaa se että sanat ja teot kuuluvat yhteen; arvot ovat valintoja jotka näkyvät teoissa.
Arvoihin liittyy läheisesti myös etiikka (mikä on oikein/väärin). Eettiset arvot ohjaavat moraalisia ja eettisiä valintoja.
Mieleeni tuli monia eettisiä kysymyksiä, mm. hoitajien kiire. Ei ole aikaa hoitaa potilaita niin hyvin kuin haluaisi. Jokaiselle potilaalle/asukkaalle ei välttämättä jää henkilökohtaista aikaa jutella hoitajan kanssa ja kertoa kuulumisista tai huolista. Helposti hoito jää keskittymään vain siihen fyysiseen puoleen (perushoito) eikä niinkään psyykkiseen tai sosiaaliseen puoleen, jotka ovat aivan yhtä tärkeitä ottaa huomioon.
Tällaiset eettiset kysymykset johtavat siihen, että hoitajilla on kauhea stressi, joka voi johtaa kaikenlaisiin terveysongelmiin. Hoitajien stressi vaikuttaa potilaisiin, ja kierre on valmis. Hoitaja voi kokea voimattomuutta tällaisessa tilanteessa. Joskus työpaikalla voi olla käytössä vanhat rutiinit, jolloin yksittäisen hoitajan (vaikka vastavalmistuneen) arvot voivat olla erilaiset tai jopa ristiriidassa. Jos vaikka yksi hoitaja ei työvuoronsa aikana kävelytä/kuntouta asukasta, muiden tekemä työ voi mennä hukkaan ja kuntoutuja saa ristiriitaisia ohjeita.
Myös potilaiden itsemääräämisoikeus on yksi eettinen kysymys. Esim. jos dementoitunut potilas ei suostu ottamaan lääkkeitä, sanotaanko hänelle, että ne ovat karkkeja? Tai jos asukas ei suostu lähtemään pesulle, pakotetaanko hänet pesulle, tai uhkaillaanko sillä että hän joutuu ulos hoivakodista, jos ei suostu lähtemään pesulle? Tietenkin jokainen hoitaja on erilainen, mutta jokaisen tulisi miettiä omalle kohdalleen, onko tämä eettisten periaatteiden mukaista toimintaa.

                                                                                            ( tässä kuvan lähde:  )              
Sitten mennäänkin yhteiskunnan arvoihin. Ne näkyvät mm. lainsäädännöissä ja rahoituksessa. Jos esim. yhteiskunta näkee että kuntoutustoiminta on kannattavaa toimintaa, sitä tuetaan ja rahoitetaan.
Suomalaisia arvoja on aina ollut ahkeruus, työnteko sekä yrittäminen. Myös itse pärjääminen, koulutus, äänestäminen ja vähäosaisten auttaminen koetaan tärkeiksi asioiksi. Ympäristöstä huolehtiminen on myös tärkeää suomalaisten mielestä. Myös terveyttä sekä hyvinvointivaltiota arvostetaan suuresti.
Mielestäni on hyvä että suomalaiset eivät arvosta esimerkiksi rahaa, valtaa tai mainetta, vaan suomalaisten arvot on maalaisjärjellä mietittyjä.
Mietin vaan, että jos suomalaiset kuitenkin arvostavat hyvinvointivaltiotamme, miksi sitten valitetaan aina suurista veroista, vaikka ne mahdollistavat esim. julkisen terveydenhuollon.
On hyvä että ahkeruutta ja työntekoa arvostetaan. Myös ympäristöstä huolehtiminen on todella tärkeä asia, sillä näin mahdollistamme sen, että tulevatkin sukupolvet saavat nauttia kauniista suomalaisesta ja puhtaasta luonnosta.

Entä mitä sitten ovat kuntoutuksen arvot?
1) onnellisuus
Onnellisuuskin on suhteellista. Se ei liity siihen että on paljon omaisuutta tai rahaa. Sen sijaan kuuluminen yhteisöön ja hyvät ihmissuhteet lisäävät onnellisuutta. Kuntoutuksessa pyritään siihen että ihminen olisi onnellinen.

2) vapaus
Kuntoutumisessa ihmisellä on aina tietty vapaus. Pyritään siihen, että hän olisi itse osallisena prosessissaan, asettaisi tavoitteita ja suunnittelisi kuntoutumistaan. Hänellä on myös vapaus tietää kaikista eri vaihtoehdoista. Hän on myös yhtälailla vapaa kieltäytymään avusta.

3) oikeudenmukaisuus
Kuvan lähde
Monesti mm. kuntoutuspalvelujen saaminen on epäoikeudenmukaista. Välillä kuntoutujaa ei kuunnella häntä itseään koskevissa asioissa.

4) tasa-arvo
Jokaisen kuntoutujan tulisi olla samanarvoinen.

Myös itsemääräämisoikeus, asiakaslähtöisyys, elämänlaatu, itsenäisyys, ja osallisuus sekä asiakkaan kunnioitus yksilönä ovat mielestäni todella tärkeitä kuntoutuksen arvoja.


1 kommentti:

  1. Pitkää tekstiä on tylsä lukea jos ei ole kuvia. Lisäätkä kuva niin tekstiä on heti paljon kiinnostavampi lukea :)

    VastaaPoista