torstai 14. marraskuuta 2013

Psyykkisen toimintakyvyn osa- alueiden arviointi

Miten arvioit tai selvität psyykkisen toimintakyvyn osa-alueita?

Psyykkistä toimintakykya voidaan arvioida haastattelemalla ja havainnoimalla kuntoutujan mietteitä ja ajatuksia sekä käyttämällä apuna verkostokarttaa.Verkostokartan avulla pystytään kartoittamaan sosiaalisia suhteita muihin ihmisiin.Millainen persoona kuntoutuja on? Millaiseksi kokee oman tunne-elämänsä, millainen mieliala on?, onko tyytyväinen nykyiseen elämän tilanteeseensa?, millaisena näkee tulevaisuuden?. Miten hallitsee omat tunteet,ajattelun ja toiminnan?, Miten käsittelee tietoa ja ratkaisee ongelmatilanteet?. Millaisia voimavaroja kuntoutujalla on?, Onko todettu sairauksia tai mielenterveyden häiriöitä?. Kokeeko olonsa turvalliseksi? Hoitaja voi myös havainnoida potilaan ulkoista olemusta sekä sanatonta viestintää, näin voi mahdollisesti saada enemmän tietoa. Läheisten kanssa keskustelu on myös hyödyllistä.

Psyykkisen toimmintakyvyn mittareita:
  • GDS-15 ja CES-D (depressio mittari)
  • MMSE ja CDR (mittaavat kognitiivisia toimintoja)
  • YKSINÄISYYS TESTI (mittaa yksinäisyyttä)
  • CERAD (mittaa muistia)
  • RAVA (mittaa toimintakykyä ja avuntarvetta mm. näkö, kuulo, puhe, liikkuminen, rakon ja suolen toiminta, ravitsemus, lääkehoito, muisti, peseytyminen, pukeutuminen ja psyyke. Rava testi tehdään yleensä yli 65-vuotiaille.)
Mittarit antavat luotettavaa tietoa vain silloin kun hoitaja esittää asiat "oikein", esim. potilaalla on huono päivä.

Linkki MMSE testiin:
 http://www.terveysportti.fi/xmedia/extra/ykt/mmse-lomake.pdf

1 kommentti:

  1. Hyvä! Entä löytyisikö jotain mittareita, millä psyykkistä toimintakykyä voisi mitata?

    VastaaPoista