sunnuntai 3. marraskuuta 2013

Kuntoutus/kuntoutuminen määritelmät


MITÄ KUNTOUTUS ON?

 • pitkäjänteistä toimintaa
 • tuetaan ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista puolta kokonaisvaltaisesti, tavoitteena kuntoutuminen
 • erilaisten apuvälineiden hyödyntämistä + terapiat, sopeutumisvalmennus, neuvonta, rahallinen tuki, ohjaus, koulutus ja tutkimukset
 • tuentarpeen/ avun vähentäminen
 • kuntoutujan omatoimisuuden tukemista
 • elämänlaadun ja elämänhallinnan parantamista
 • ei tehdä puolesta asioita joista kuntoutuja itse selviytyy
 • toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista
 • tavoitteena toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen
 • fyysisen vamman korjaaminen (mm. lonkkamurtumasta kuntoutuminen)
 • ihmisen elämäntilanteen muuttaminen
 • elämän mielekkyyden löytäminen
 • arjen esteiden poistaminen
 • syrjäytymisen ehkäisy
 • työkyvyttömyyden estäminen
 • ennaltaehkäisevä kuntoutustyö; mm. terveyden edistäminen, ympäristöön vaikuttaminen
 • moniammatillinen yhteistyö (esim. lähihoitajat, fysioterapeutti, sosionomi, lääkäri)
 • lakisääteistä toimintaa; kuntoutuspalvelut ja -etuudet (kuntoutuslainsäädäntö)
 • hoitajilla tulisi olla samat työskentelytavat ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen kuntoutujan parhaaksi, ei mennä sieltä mistä aita on matalin
 • tavoitteet ja keinot kirjataan, ja niiden saavuttamista seurataan sekä arvioidaan
 • sovittu määräajaksi (kuntoutusjakso)
 • jaettu ammatilliseen, kasvatukselliseen, lääkinnälliseen ja sosiaaliseen kuntoutukseen


MITÄ KUNTOUTUMINEN ON?
 • Kuntoutujan tavoitteiden ja voimavarojen pohjalta tehdään yksilöllinen
  kuntoutussuunnitelma (toiminta on suunnitelmallista).
 • Kuntoutujan yksilöllinen kehitysprosessi
 • jatkuvaa arviointia
 • yksilöllinen muutos- kasvu- ja oppimisprosessi
 • erilaiset apuvälineet helpottavat kuntoutujan suoriutumista arkitoimista ja liikkumisesta
 • kuntoutumisessa ihmisen elämän mahdollisuudet, itsemääräämisoikeus, ja itsetuntemus paranevat
 • kuntoutuksen taustalla on virallinen palvelutuottaja, esim. A-klinikka säätiö päihdekuntoutujan kohdalla
 • motivoiminen ja sitoutuminen kuntoutukseen
 • kuntoutujan oma halu ja asenne kuntoutusta kohtaan olisi positiivinen + tarpeet ja toiveet
 • kuntoutuja asettaa itse tavoitteita
 • kuntoutuja löytää omia voimavaroja


Kuntoutumisen prosessi:

Havainnoidaan kuntoutustarve esim. diagnoosi -> tavoitteet ja niiden keinot niihin pääsemiseksi -> toteutetaan suunnitelma (lähihoitajan kuntouttava työote) -> arviointi -> kuntoutus päättyy

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti