torstai 21. marraskuuta 2013

Kuntoutuksen neljä toiminta-aluetta

Tunnilla käytiin läpi kuntoutuksen neljää toiminta-aluetta.

Ne ovat lääkinnällinen kuntoutus, sosiaalinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus ja kasvatuksellinen kuntoutus.
Lääkinnällisen kuntoutus on terveydenhuollon järjestämää kuntoutusta. Kuntoutuspalveluja antavat terveyskeskukset ja sairaalat, missä lääkäri toteaa yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutustarpeen. Kuntoutus alkaa ainostaan lääkärin lähetteellä. Lääkinnälliseen kuntoutukseen eivät kuulu lääkkeet.
Lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alueita on:
 • sopeutumisvalmennus ( Tämän avulla pyritään sopeuttamaan kuntoutujaa ja hänen lähesiään vamman tai haitan tuomiin elämänmuutoksiin.)
 • laitoskuntoutus ( Tietyn ajanjakson aikana yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa laitoksen järjestämää kuntoutusta.)
 • kuntoutusohjaus ( Tukee ja auttaa kuntoutujaa ja läheisiä kuntoutuksen käynnistämisessä.)
 • terapiat ( Terapiat ovat avo- ja laitoskuntoutusta.Muotoja ovat fysioterapia mm. ratsastusterapia, toiminta-,puhe- ja psykoterapia.)
 • kuntoutustutkimus ( Tänne ohjautuvat kuntoutujat joiden tilanne on haastava ja elämänhallintaa vaikeuttavat fyysiset, sosiaaliset, henkiset ja psyykkiset vaikeudet.)
 • apuvälinehuolto ( Tavoitteena kuntoutujan omatoimisuuden ja toimintakyvyn lisääminen sekä pysyminen ennallaan.)
Sosiaalinen kuntoutus on selviytymistä päivittäisistä vuorovaikutussuhteista, omista rooleista.Sekä kuntoutuksella pyritään parantamaan sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuksessa keskeisintä on kuntouttava sosiaalityö ja työskentelyote.

Ammatillinen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa sekä ylläpitää kuntoutujan toiminta-ja työkykyä.
Ammatillisen kuntoutuksen muotoja ovat mm.
 • ammatinvalinnanohjaus
 • kuntoutustutkimus
 • työhön valmennus
 • ammatillinen koulutus
 • työvoimaneuvonta
Kasvatuksellinen kuntoutus

Kasvatuksellinen kuntoutus kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Se sisältää aina fyysisen, sosiaalisen, psyykkisen ja henkisen tarpeen. Kasvatuksellinen kuntoutus pyrkii edistämään pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muutoin erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien kasvua sekä kehitystä.
Kuntoutus liittyy lasten päivähoitoon ja koulun käyntiin.
Erityistä hoitoa tarvitsevalle lapselle tehdään kuntoutussuunnitelma opetushenkilöstön ja vanhempien kanssa.

1 kommentti:

 1. Onko kuntoutusohjaajalla muuta tekemistä, kuin auttaa kuntoutuja alkuun kuntoutuksessa? Tarvitseeko kuntoutuja kuntoutusohjaajaa esim. kuntoutuksen puolivälissä?

  VastaaPoista