tiistai 19. marraskuuta 2013

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalisella toimintakyvyllä viitataan ihmisen yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen, yhteyteen muiden kanssa sekä yhteisöllisyyteen ja yhteiskunnalliseen rooliin. Sosiaaliseen toimintakykyyn liitetetään taloudelliset, tekniset ja kulttuurilliset tekijät. Yksin jäämistä pidetään terveysriskinä. Hyvinvointi lisää ihmisen aktiivista roolia yhteisössä. Hyvinvointi voi vaikuttaa myös yhteisön ja yhteiskunnan asioihin.

Sosiaalista toimitakykyä määrittelevät:
  • Luonnollinen vuorovaikutus
  • Elämän mielekkyys
  • Suhteet omaisiin ja ystäviin
  • Osallisuus yhteisölliseen elämään
  • Kyky huolehtia itsestä

Sosiaalista tomintakykyä voi edistää:
  • Tukemalla ihmissuhteita
  • Vertaistuen järjestämisellä
  • Tukemalla kuntoutujan osallisuutta
  • Yhteisöllisyyttä tukemalla

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti