maanantai 13. tammikuuta 2014

Mielenterveyshäiriöt

Tunnin aiheena oli mielenterveyshäiriöt.

Psykoosi --> Skitsofrenia

Psykoosilla tarkoitetaan todellisuuden tajun häviämistä, joka ilmenee, aistiharhoina sekä puheen huomattavana hajanaisuutena. Skitsofrenia on yleensä nuorella aikuisiällä alkava monimuotoinen psykoosisairaus. Skitsofrenia on psykoosisairauksista vaikein ja se on aina yksilöllinen. Sille ominaista on ajattelemisen ja mielen toimintojen kokonaisuuksien häiriintyminen. Tavallisimpia oireita ovat kuuloharhat, harhaluulot sekä hajanainen ja vaikeasti ymmärrettävä puhe. Myös nopeat mielentilan vaihtelut kuuluvat skitsofreniaa. Tunneilmaisu voi olla sairaudessa vähäistä. Heillä on yleensa ahdistuneisuutta ja tuskaisuutta ja voivat nauraa ja itkeä väärässä paikassa.

Skitsofrenian oireet voidaan jakaa kahteen luokkaan:

·   Positiivisiin oireisiin (aistiharhat, harhaluulot, puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus)

·   negatiivisiin oireisiin (tunteiden latistuminen, puheen köyhtyminen, tahdottomuus ja kyvyttömyys tuntea mielihyvää).
Skitsofrenian syntyyn ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan sairastuvuuteen vaikuttavat perinnölliset tekijät sekä ympäristötekijät yhdessä. Tutkimuksissa on saatu selville, että huumeet voivat aiheuttaa skitsofrenian syntyyn. Skitsofrenian katsotaan nykyään olevan useiden tekijöiden yhteinen summa ja hahmottuvan stressin avulla. Haavoittuvuustekijät eli geeniperimä tai keskushermoston varhaiskehityksen häiriö luovat sairastumisalttiutta. Myös sisäiset tai ulkoiset stressitekijät, kuten elämänkriisi tai päihteiden käyttö, laukaisevat sairastumisen. On löydetty myös viitteitä siitä, että erilaiset infektiot saattavat edesauttaa taudin puhkeamisessa.
             
Hoito

Skitsofreniaa, kuten muitakin vakavia psykooseja, hoidetaan ensimmäiseksi antipsykoottisilla lääkkeillä eli neurolepteillä. Lääkehoito on nykyisin skitsofrenian hoidon kulmakivi. Säännöllinen lääkehoito mahdollistaa muun hoidon ja lääkkeen pois jääminen lisää sairaalahoitoon joutumisen riskin moninkertaiseksi. Neuroleptit lievittävät monia skitsofrenian positiivisia oireita, vaikka myös aiheuttavat niitä.
Lääkehoidon ohella skitsofreniasairastaville annetaan toisinaan myös psykososiaalista hoitoa, joka voi sisältää tukea antavia keskusteluja, toimintaterapiaa sekä psykoedukaatiota eli tietoa sairaudesta ja sen hoitamisesta.

Kuntoutus

Skitsofrenian kuntoutuksessa neurokognitiivisten vaikeuksien kuntoutustarve tulee tarkasti selvittää, sillä näiden oireiden on todettu ennustavan hyvin paitsi arkipäivän toiminnoissa pärjäämistä, myös myöhempää sosiaalista ja ammatillista pärjäämistä ja sitä kautta elämänlaatua. Kuntoutuksen alkuvaiheessa painotetaan erilaisiin toimenpiteisiin sairauden vaiheesta riippuen.
Sairauden akuutissa vaiheessa keskeisintä on rauhoittava ja turvallinen hoitoympäristö ja oireita lievittävä lääkehoito.
Toipilasvaiheessa korostuvat tilanteen jäsentely, stressitekijöiden kartoitus, elämän palauttaminen normaaleihin elämään ja lääkehoito.
Kuntoutusvaiheessa lääkehoidon oheen tarvitaan aktiivisia ja monipuolisia psykososiaalisia hoitomuotoja.
Kuntoutuksen prosessiin kuuluvat ryhmäterapiat, joita ovat luovat terapiat, arkielämän taitojen harjoittelu, sosiaalisten taitojen harjoittelu.


lähde

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti