perjantai 10. tammikuuta 2014

Mielenterveyshäiriöt

Elikkäs nyt tutustuimme erilaisiin mielenterveyshäiriöihin ja niiden hoitoon sekä kuntoutukseen.

PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt ovat hankalia ja vakavia ihmisen persoonallisuudessa, tunne-elämässä ja käyttäytymistavoissa esiintyviä häiriöitä.
Niitä on monenlaisia, ja ongelma on yleinen; n.10 % aikuisista kärsii erilaisista persoonallisuushäiriöistä.

Niille ominaista on ilmeneminen nuorella iällä. Se on syvään juurtunut käyttäytymisen/kokemisen tapa, tämä tekee näistä häiriöistä vaikeat hoitaa. Usein ihminen ei myönnä että hänessä olisi mitään vikaa tai sairautta eikä hakeudu lääkäriin. Ongelmat ilmenevät hänen suhteessaan ympäristöön.

http://improve-health.blogspot.fi/2011/04/mental-health-issues.html
Ihmisellä voi olla ongelmia omien tai muiden tunteiden havainnoinnissa ja tulkitsemisessa, tunneilmaisun voimakkuus, alttius impulsiiviseen käytökseen tai vaikeuksia vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Joskus normaalin käytöksen ja persoonallisuushäiriöiden raja on häilyvä, sillä stressitilassa ihmiselle voi tulla joitakin persoonallisuushäiriöille ominaisia tapoja käyttäytyä. Ei siis kannata pelästyä jos huomaa joskus itsessään persoonallisuushäiriön piirteitä.

Syitä, miksi joku ihminen sairastuu persoonallisuushäiriöön on useita; perinnöllisyys, lapsuuden aikaiset kokemukset ja traumat.

Narsistisessa persoonallisuushäiriössä ihmisellä on suuruuskuvitelmia sekä suuri ihailun tarve. Hän keskittyy vain itseensä, on ylimielinen, kokee olevansa muita parempi ja oikeutettu erikoiskohteluun.

Jos ihmisellä on estynyt persoonallisuus, hän on estoinen ihmissuhteissaan, ja ei kestä itseensä kohdistuvaa arvostelua.

Pakko-oireisessa persoonallisuushäiriössä ihmisellä on pakkomielle järjestykseen ja täydellisyyteen. Hän on usein ylitunnollinen, keskittyy tarkasti aikatauluihin ja yksityiskohtiin, sekä omistautuu työlle. Tästä kärsii usein ihmisen perhe- ja ystävyyssuhteet.

Epäluuloisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä epäilee jatkuvasti muita ihmisiä, esim. puolisoaan pettämisestä. Hän voi tulkita toisten sanomiset ja tekemiset loukkaavina ja uhkaavina. Anteeksi antaminen voi olla ylivoimaisen vaikeaa.

Epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä (”psykopaatti”) sairastava ei ymmärrä toisten tunteita tai ei kykene ottamaan niitä huomioon. Tällainen ihminen joutuu usein rikosten tielle, eivätkä rangaistukset tehoa häneen, eikä hän osoita minkäänlaista katumuksen merkkejä. Myös aggressiivisuutta ja impulsiivisuutta voi esiintyä (väkivaltaisuus), sekä sitä ettei välitä omasta/toisten turvallisuudesta.

Tässä oli vain muutama esimerkki; täytyy muistaa että erilaisten persoonallisuushäiriöiden kirjo on valtava!

 Persoonallisuushäiriöiden hoito
Persoonallisuushäiriöt ovat hyvin vaikeahoitoisia sillä niihin liittyviä syvään juurtuneita ajatus- ja toimintamalleja on usein vaikea muuttaa. Niiden kanssa voi kuitenkin oppia elämään ja ne voi oppia tuntemaan.

Usein ihminen voi hyötyä psykoterapiasta. Sen päämääränä on oppia tunnistamaan ja hallitsemaan uudella tavalla omien käytöstapojen taustalla olevia ahdistavia tunnemuistoja, sekä oireidensa, tunteidensa ja käyttäytymisensä merkitys ja seuraukset.

Hoitosuhteen tulee olla luottamuksellinen ja tukea antava. Hoito kestää monia vuosia.
Jos oireisiin liittyy vakavaa masennusta/ahdistusta, voi lääkitys olla tarpeen. Mitään tiettyä ”persoonallisuushäiriöpilleriä”, joka parantaisi häiriön ei ole. Sen sijaan lääkehoitoa käytetään masennukseen, ahdistukseen ja pelkotiloihin, joita mahdollisesti esiintyy persoonallisuushäiriön yhteydessä.

 Jos ihmisellä on itsemurha-ajatuksia tai psykoosia voidaan tarvita myös laitoshoitojaksoja.

Monet saavat apua oireisiinsa lääkehoidosta (mm. psykoosilääkkeet, masennuslääkkeet) ja terapioista.

Aluksi hoidetaan henkilön itsensä kokemaa/myöntämää ongelma (esim. ahdistuneisuus, päihdeongelma), jonka jälkeen aletaan hoitaa itse persoonallisuushäiriötä jos motivaatiota löytyy. Ongelmista olisi hyvä opetella puhumaan.
Hoitajan tulisi muistaa että jokainen ihminen on erilainen sairautensa kanssa. Vaikka diagnoosi olisi täsmälleen sama ja lääkitys samanlainen, ihmiset ovat kuitenkin aina yksilöitä ja kokevat sairautensa eri tavoilla. Useimpia pitää lähestyä hellävaraisesti olematta liian tunkeutuva. Hoitajalta vaaditaan myös kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta.

Kuntoutus

Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti potilaan kanssa. Hoitajan tulee muistaa, että muutokset tapahtuvat hitaasti. Tulisi edetä pienin askelin. Potilas on tärkeää saada itse motivoitumaan kuntoutumisestaan, sillä ketään ei voi pakottaa muuttumaan ja tekemään muutoksia.
Eli potilaan kuntoutus lähtee etenemään, jos hänet saa ohjattua hoitoon. Tämä voi kuitenkin olla helpommin sanottu kuin tehty, sillä potilas ei usein myönnä ongelmiaan tai edes sairastavansa minkäänlaista sairautta. Ikävä kyllä usein persoonallisuushäiriöistä ihmistä ei saa hoidettua niin kuin muita mielenterveyshäiriöisiä ihmisiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti