tiistai 21. tammikuuta 2014

Mielenterveyskuntoutus

Mitä on mielenterveyskuntoutus?
Tässä lähde

Mielenterveys on sidoksissa kulttuuriin ja miten erilaisuuteen suhtaudutaan. Mielenterveyden synonyyminä on myös psyykkisen tasapainon käsitettä. Lähtökohta kuntoutuksessa on, että kuntoutujalla on oltava tarpeeksi toimintakykyä jaksaakseen kuntoutua. Ehkäisemällä mielen sairauksia tai mielenterveyden häiriöitä, vähentämällä niistä aiheutuvia haittoja ja tukemalla sairaiden toimintakykyä voitaisiin auttaa ihmisiä kuntoutumaan kohden parempaa mielenterveyttä.
Kuntoutujan näkökulmasta mielenterveyskuntoutus tarkoittaa palveluprosessia, jossa jonkin mielenterveyttä haitanneen tai uhanneen tilanteen jälkeen hänen psykososiaalista toimintakykyään ja subjektiivista hyvinvointiaan edistetään erilaisten tukitoimenpiteiden avulla. Myös fyysisen toimintakyvyn kohentamisella voidaan tukea mielenterveyttä.
Kuntoutuksessa tavoitteena on myönteinen muutos kuntoutujassa että suhtautuminen ympäristöönsä sekä muihin ihmisiin. Mielenterveydenkuntoutuksen palvelujärjestelmä rakentuu portaittain, jossa kuntoutujan on mahdollista edetä itsenäiseen selviämiseen ja hän voi vaikka palata työelämään. Jos kyseessä on pitkäkestoinen psykoottinen sairaus kuntoutuja tarvitsee paljon tukea selviytyäkseen arjesta ja usein myös eläkepäätöksen. 

Missä mielenterveyskuntoutusta tehdään?

tässä lähde
Mielenterveydenkuntoutusta järjestävät monet tahot niistä esimerkiksi Kansaneläkelaitos, kunnat, vakuutuslaitokset. Kunnat tuottavat myös mielenterveyspalveluita myös itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kuntoutuja joutuu maksamaan osan itse joko kuntoutuksen omavastuuosuuden tai kokonaan omakustanteisena palveluna.

Mielenterveyskuntoutuksen palveluita on monenlaisia. Helpoiten tavoitettavissa ovat verkkopohjaiset tukimuodot ja itseapuohjelmat, kuten Tukinet, Mielenterveystalo ja e-mielenterveys. Vakavampien ja pitkäkestoisten mielenterveyttä uhanneiden tilanteiden yhteydessä on kuitenkin suositeltavaa olla yhteydessä suoraan terveydenhuollon palveluihin, joista voi saada ohjeita mielenterveyskuntoutukseen hakeutumisesta. Akuuteissa tilanteissa voi myös ottaa yhteyttä kuntien tai järjestöjen kriisipalveluihin

Ketkä sitä tekee?
  • oman kunnan perusterveydenhuolto
  • psykiatrinen erikoissairaanhoito, jossa on mukana avo-ja laitoshoito
  • oman kunnan sosiaalitoimi
  • yksityisten palvelujen tuottajat
  • erilaiset vapaaehtoisjärjestöt
  • KELA
  • muut vakuutuslaitokset
  • työvoimaviranomaise
  • koulutusyksiköt
 
Kotka- Hamina alueen mielenterveyspaikat?
Haminasta löytyy monipuolisesti erilaisia mielenterveyspalveluita. Terveysasemalla on depressiohoitaja, jonka vastaanotolle pääsevät kaikki 18-65- vuotiaat, joilla on masennuksen oireita. Vastaanotolle pääsee lääkärin lähetteellä joko aluelääkärin, -sairaanhoitajan tai poliklinikan kautta. Aikaa ei siis varata suoraan depressiohoitajalta. Hoito on vapaaehtoista, maksutonta ja hoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.
Mielenterveysasiakas voi varata itse ajan (ei tarvitse lähetettä) myös terveyskeskuspsykologille, jonka palvelut ovat myös maksuttomia. Haminassa toimii myös mielenterveysyhdistys, jossa mielenterveyskuntoutuja voi saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä, sekä osallistua oman alueen mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.
Erikoissairaanhoitoa tarjoaa kaupungin psykiatrinen poliklinikka (yli 18-vuotiaille). Maksuttomaan hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä.
Myllykylän palvelukeskus tarjoaa kuntoutujille psykiatrisia avohoidon palveluita sekä hoitopaikan. Keskuksessa työskentelee mm. psykiatrian erikoislääkäri.
Sosiaalipsykiatrinen yhdistys tuottaa alueelle asumispalvelua, avohoidon palveluja, sekä työ- ja päivätoimintaa. Haminan sininauha tuottaa päivätoimintapalveluita.
Kotkassa toimii mielenterveyskeskus, joka tuottaa avohoidon palveluita (erikoissairaanhoidon tasoisia), sekä päiväkuntoutusta. Keskuksessa toimii akuuttityöryhmä, jonka apuun voi hakeutua ilman lähetettä.
Yleissairaalapsykiatrian yksikkä toimii yhteistyössä keskussairaala Carean kanssa. Kotkassa toimii myös erilaisia paikallisia mielenterveysjärjestöjä.
Kakspy (Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys) toimii mielenterveyskuntoutujien etujen hyväksi. Sillä on monia yksikköjä Kotkassa ja Haminassa (Haminan klubitalo, Sateenkaari).
Kotkassa toimii myös yksityinen ammatillinen psykiatrinen hoitokoti (Tulevaisuuden portti), jossa nuoret voivat saada apua ympärivuorokautisesti. Hoitokoti antaa tarvittaessa myös psykoterapiaa ja psykologin palveluita (henkilökuntaan kuuluu mm. nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja mielenterveyshoitaja). Hoitokodissa tuetaan nuorta itsenäisyyteen, harrastuksiin ja koulutukseen, ja jokaiselle tehdään yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma.
Mikeva tuottaa kuntoutus- ja asumispalveluita.
Yhteyttä voi ottaa myös kunnan sosiaalitoimistoon ja alueen seurakuntiin.
Kotkassa toimii myös lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat, joihin voi ottaa yhteyttä. Lastenpsykiatrian polikinikan asiakkaita ovat alle 13-vuotiaat, ja hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä. Hoidossa käytetään mm. yksilö- perhe- ja toimintaterapiaa. Nuorisopoliklinikan asiakkaat ovat 13-17-vuotiaita.
Tukikeskus Villa Jensen tarjoaa kriisiapua virka-ajan ulkopuolella (Kotkan, Haminan, Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden asukkaille). Se tarjoaa mm. puhelinapua, sekä tarvittaessa jopa yöpymistä ja turvallisuuden takaamista.Tukikeskus on auki ympärivuorokautisesti.
Karhulassa toimii mielenterveyskeskus.
Pyhtää ostaa palvelunsa Kotkalta, joten Pyhtääläiset joutuvat menemään Karhulaan hoitoon. Virolahtelaiset joutuvat menemään Haminaan hoitoon.

Tässä muutamia linkkejä edellämainittuihin paikkoihin:
http://www.karhulankuntoutuskoti.eu/
http://www.carea.fi/fi/Sairaalat%20ja%20palvelut/Psykiatria/
http://www.kakspy.com/klubitalohamina/index.php
http://www.kakspy.com/sivut/
http://www.mikeva.fi/2010/11/kotka-mikeva-kotka/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti