keskiviikko 5. helmikuuta 2014

Ikääntynyt kuntoutuja psyykkisestä näkökulmasta

Tehtäväksi saimme selvittää millaisia erilaisia muistisairauksia ihmisellä voi olla?
Mitkä ovat sairauden taustalla olevat syyt? Miten sairaus oireilee (mistä tunnistaa)?
 Miten hoidetaan/miten tuetaan arjessa? Mitä yhteistä/mitä eroa on näissä sairauksissa?

Tässä lähde
Lewyn kappaletauti

 • Alkaa yleensä yli 65-vuotiaana. Yleisempi miehillä.
 • saanut nimensä solujensisäisen Lewyn kappaleiden mukaan
 • taudin syytä ei tiedetä
Oireet:
 • alkaa hitaasti, muistiongelmat kehittyvät taudin edetessä
 • älyllisen toimintakyvyn heikentyminen, tarkkaavaisuuden ja vireystilan vaihtelut
 • toistuvat näköharhat
 • parkinsonin taudin piirteitä (liikkeiden hidastuminen, jäykkyys ja kävelyhäiriöitä)
 • tajunnanmenetyskohtaukset
 • kaatumiset, sekavuus, käytösoireet
 • lyhytpinnaisuus, kiukunpuuskat
 • Tässä kuvan lähde
 • tauti etenee omatoimisuuden meneteyksestä vuodehoitoon ja lopulta kuolemaan (noin 10-vuodessa)
--> Diagnosointi perustuu taudinkuvaan ja siihen että kuvantamisessa (magneettikuvaus) ei näy Alzheimerin taudin muutoksia.

Hoito:
 • ei ole ehkäisevää, parantavaa tai pysäyttävää hoitoa
 • hoidetaan psyykenlääkkeillä, mutta lääkehoito haasteellista (voivat aiheuttaa sekavuutta ja kävelykyvyn heikentymistä jo pieninä annoksina)
 • fysioterapia, jotta kävelykyky saataisiin säilymään mahdollisimman  pitkään

Vaskulaarinen dementia
 • aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttama muistisairaus
 • monimuotoinen taudinkuva, Alzheimerin taudin piirteitä
 • taustalla voi olla myös aivoverenkiertosairauksia (aivoinfarkti, hapenpuutteesta johtuvat vauriot, aivoverenvuodot)
 • taustalla voi olla kohonnut verenpaine, korkea kolesterolitaso, diabetes, ylipaino, liikunnan vähäisyys, alkoholi ja tupakointi. Nämä lisäävät aivoverenkiertohäiriöiden riskiä, mikä puolestaan altistaa vaskulaariselle dementialle.
Oireet:
 • muistihäiriöt eivät ole hallitsevia, etenkään alussa. Oireet alkavat nopeasti!
 • oireet etenee portaittain, välillä on parempia päiviä
 • neurologisia oireita aivojen vauriokohdan mukaan (kävelyn ongelmia, halvauslöydöksiä ja puheentuoton häiriöitä)

-->Diagnoosi tehdään aivojen tietokone- tai  magneettikuvausten perusteella (näkyvissä merkit aiemmista infarkteista)

Hoito:
 • ei lääkehoitoa
 • lääkehoito perustuu aivoverenkiertosairauden uusiutumisen ehkäisyyn ja riskitekijöiden hoitoon
 • kuntoutus
 • fysioterapia
 • elämäntapaohjeet ( tupakoinnin lopettaminen, maltillinen alkoholin käyttö, kohonneen verenpaineen ja kolesterolin hoito sekä esim. diabeteksen hyvä hoitotasapaino.

Muistihäiriöisten arjessa tukeminen (mitä asioita tulee huomioida muistisairaan hoitotyössä)

 • selkeä ohjaus, selkokieli
 • hoitajana oman käytöksen hallinta, on itse rauhallinen vaikka toinen riehuisi
 • harhoihin suhtautuminen (ei lähde niihin mukaan)
 • arvostava suhtautuminen vanhukseen, ja sen mukainen kohtelu
 • potilaan kohtaaminen realistisesti, käytöksen ja tunteiden ymmärtäminen ja sairauden tunteminen, kuunteleminen
 • hoitajien vuorovaikutustaidot ja toiminnan loogisuus
 • kosketus, läheisyys, huumori, sosiaaliset suhteet
 • omaisten tukeminen ja läheisten merkityksen ymmärtäminen
 • luottamuksellisen suhteen luominen
 • auttaminen ilmaisemaan potilaan tunteet
 • fyysisten tarpeiden täyttäminen (uni, terveellinen ja maistuva ruoka, riittävä veden juominen, liikunta, virikkeet, muistisairauden lääkehoito, muiden sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito)
 • apuvälineet (rolla, turvahella ajastimella, turvapuhelin)
 • iloa tuottavien asioiden etsiminen ja voimavarojen kartoittaminen
 • korvaavien taitojen löytyminen kadotettujen tilalle
 • asioiden tekeminen omaan tahtiin
 • aivojen aktivointi (vanhoista asioista keskustelu, valokuvien katselu)
 • selkeä päivärytmi
 • asioiden toistaminen (kertaus on opintojen äiti!!!)
 Mitä yhteistä/eroa on näissä kahdessa muistisairaudessa?

Yhteistä:
 • molemmat ovat yleisimpiä miehillä
 • varsinaista sairauden lääkehoitoa ei ole, oireenmukainen hoito
 • voidaan diagnosoida magneettikuvauksen perusteella
 • molemmat alkavat ns. vanhalla iällä
 • molemmissa oireena on kävelyn ongelmat
 • muistiongelmat
Erot:
 • alkamisnopeus, Lewyn kappaletauti alkaa hitaasti, Vaskulaarinen dementia nopeasti
 • Vaskulaarisen dementian puhkeamisessa on yhteyttä elintapoihin ja muihin sairauksiin (mm. tupakointi, alkoholi, ylipaino). Lewyn kappale tautia ei pysty ehkäisemään.
 • Lewyn kappaletautiin liittyy myös näköhäiriöitä ja tajunnanmenetys kohtauksia.


 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti