tiistai 18. helmikuuta 2014

Työikäisen ja ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn arviointi

Erilaiset testit ja mittarit
Tässä kuvan lähde

Ikääntyneet:

 • ADL (Activities of Daily living) ja IADL (Instrumental of Daily living)
Testeissä kuvataan henkilön suoriutumista kuukauden ajalta.
IADL testissä kuvataan yli 60-vuotiaiden asiakkaiden kykyä suoriutua päivittäisistä toimista ja asioiden hoitamisesta, sekä ulkopuolisen avun tarvetta. Testi tehdään haastattelemalla. Ei sovi pysyvässä laitoshoidossa oleville. Kyselylomakkeessa on 8 kohtaa. Testissä olevia osioita ovat  mm. puhelimen käyttö, kaupassa käynti, ruuan laitto, lääkkeistä huolehtiminen, raha-asiat..yms. Kohdat pisteytetään --> mitä suuremmat pisteet, sitä paremmin ihminen selviytyy omatoimisesti. . (linkki IADL asteikkoon tässä)
Asteikko ohjaa löytämään sopivan asuinympäristön ja apuvälineet ikääntyneelle henkilölle.
 • Bergin tasapainotesti
Testataan henkilön kykyä ylläpitää ja muuttaa asentoa vaikeutuvien suoritusten aikana. Testillä mitataan esim. tasapainoa asennosta toiseen siirryttäessä.
Testissä arvioidaan 14 liikkeen avulla potilaiden kykyä ylläpitää tasapainoaan. Liikkeet soveltuvat jokapäiväiseen elämään. Ensimmäinen yritys pisteytetään, eikä liikkeitä saa harjoitella etukäteen.
 • Kävelytestit
6 minuutin kävelytestin valmiin pohjan löydät täältä. Testissä mitataan mm. aikaa, sykettä, hengitystä, oireita/tuntemuksia. Testin jälkeen tehdään yhteenveto testistä.
10 metrin kävelytestin valmis pohja löytyy täältä. Siinä kävellään merkitty 10m matka normaalia kävelyvauhtia ja seuraavan kerran mahdollisimman nopeasti. Testissä mitataan aikaa ja kävelynopeutta.
 • Liikkumisen ja siirtymisen testit, esim. RAVA ja EMS, Timed Up and Go
RAVA testi on ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari (päivittäiset perustoiminnot ja niistä selviytyminen). Mittari koostuu 12 kysymyksestä (valmiit vastausvaihtoehdot). Toimintakykyä arvioidaan esim. seuraavien kohtien avulla: näkö, kuulo, puhe, liikkuminen, syöminen, lääkitys, pukeutuminen, peseytyminen, muisti ja psyyke --> lasketaan RAVA indeksi ja -luokka.
EMS testi muodostuu 7 osiosta (selinmakuulta istumaan nousu, istumasta selinmakuulle meno, istumasta seisomaan nousu, seisominen, kävely, kurkottaminen eteen käsivarsi ojennettuna, 6 m kävelytesti..). Testi on yksinkertainen ja nopea tehdä.  Suoritusten pisteet lasketaan yhteen, ja tulokset arvioidaan moniammatillisesti.
Timed Up and Go testissä istutaan tuolilla, josta noustaan seisomaan ja kävellään 3 m, käännytään, kävellään takaisin ja istutaan. (testi löytyy täältä). Testi on tarkoitettu mittaamaan vanhusten liikkumista.

Havainnoinnin avulla voitaisiin saada kongreettista tietoa vanhuksen kunnosta. Vanhukselta voi myös kysellä tuntemuksia. Omaisilta voi myös saada hyvää tietoa, esim. jos vanhus on dementoitunut eikä osaa ilmaista itseään. Myös vanhuksen yleistä vireyttä ja mielentilaa voi havainnoida.

 Työikäiset:
 • UKK-kävelytesti
Soveltuu työikäisille terveyskunnon mittaukseen (hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto eli aerobinen kunto, tuki- ja liikuntaelimistön kunto, motorinen kunto, kehon koostumus). Testi on tarkoitettu 20-65-vuotiaille. Se mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön hapenottokykyä.
Testissä kävellään kaksi kilometriä tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti.
 • Invalidisäätiön lihaskuntotesti
Testin tarkoitus on mitata lihasten kestävyysominaisuuksia, jotka ovat tärkeitä ryhdin ylläpidossa ja työssä selviytymisessä. Osa-alueita ovat mm. vatsa- ja selkälihasten tekeminen, kyykyt, lihasvoimaa..

 • Puristusvoimamittaus
Käytetään mittaamaan lihasvoiman tasoa (käden). Testi tehdään vähintään kaksi kertaa ja parasta tulosta käytetään tuloksena. Testi tehdään sillä kädellä jolla ihminen kirjoittaa. Yksi puristus on 3-5 sek ja suoritusten välillä on lepotauko.
 • Kehonkoostumusmittaukset mm. BMI eli painoindeksi
Soveltuu hyvin painon arviointiin ja seurantaan sekä terveysriskien arvioimiseen kaikille työikäisille. BMI on edullinen, nopea ja luotettava testi. Pelkkä paino ei kuitenkaan kerro onko ihminen ylipainoinen vai ei, koska ihmiset ovat eripituisia.
BMI lasketaan kaavalla:
 paino : ( pituus  x pituus )

Haastattelun avulla voisi saada selville hänen omia kokemuksiaan fyysisestä kunnostaan ja toimintakyvystään. Myös se miten hän kokee sen vaikuttavan omaan elämäänsä (negatiiviset/positiiviset asiat). Myös omaisilta voidaan saada hyvää tietoa.

Tässä lähde

 

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti